ALIVIO centrum

Alivio centrum

Covid-19 a nadměrný stres

Autor: Alena Vítová

Zažili jste za poslední měsíce, v souvislosti s šířením Covid-19, pocit ohrožení, intenzivní strach, bezmoc? Ochromil vás pocit děsu a hrůzy?

Není to neobvyklé, mohou to být příznaky toho, že jste se dostali do situace nadměrného stresu.

Vše nové a neznámé často vyvolává obavy a strach. Pokud je neznámé spojeno s ohrožením lidského života, může být zdrojem silných nepříjemných emocí, nadměrného až extrémního stresu.
Nová virová nákaza Covid-19 nás jako lidstvo i jako jednotlivce překvapila nepřipravené.
Její těžko předvídatelné šíření po celém světě a snaha dostat šíření viru pod kontrolu zasáhlo jistoty našeho každodenního života. Dosavadní život se začal nečekaně ze dne na den měnit.

Pandemie Covid-19 odkryla nejistou povahu světa a křehkost našeho života.
Svět je ve své podstatě nepředvídatelný a  ne úplně kontrolovatelný.
Člověk je v tomto světě zranitelný a křehký.

Situace nadměrného stresu

Vysoce zátěžové situace v souvislosti s Covid-19 mají
mnoho podob.

 • Fyzická a sociální izolace
 • Ohrožení vlastního života  nebo životů blízkých
 • Dlouhodobá zátěž při péči o nemocné Covid-19 v první linii - jako zdravotník, sociální pracovník nebo hasič
 • Obava o ekonomické a existenční zabezpečení
 • Nemožnost vrátit se domů ze zahraničí
 • Vyostřené napětí v rodině, domácí násilí
 • Ztráta blízkého člověka, který onemocnění Covid-19 podlehl
 • Přetíženost informacemi o Covid-19 zprostředkovanými médii  

Vysoce zátěžová situace může být i jakákoli jiná situace, kterou člověk jako zátěžovou subjektivně vnímá.

Projevy nadměrného stresu


Jakékoli emoce, myšlenky, reakce těla a chování jsou v nenormální situaci normální.
Neexistují správné nebo špatné reakce na nepříznivé události.
Na stejnou vysoce zátěžovou situaci mohou lidé reagovat velmi odlišně.

 • Napětí, bolesti ve svalech (hlavy, krku), malátnost, únava, poruchy menstruačního cyklu, žaludeční nevolnost
 • Otupělost, apatie
 • Zvýšená bdělost
 • Zvýšená úleková reakce
 • Vtíravé vzpomínky
 • Živé sny, noční můry
 • Poruchy spánku
 • Flashbacky
 • Poruchy pozornosti
 • Vyhýbavost vůči emocím a lidem
 • Ochladnutí vztahu k sobě samému
 • Ztráta zájmu o život, o budoucnost
 • Úzkost
 • Pocity viny, hněvu, hanby, smutku, zármutku

Toto jsou některé z možných reakcí na zátěž,  která je větší, než je člověk v danou chvíli schopen zvládnout. Některé se dostavují bezprostředně po události, některé se mohou objevit i půl roku a déle po zážitku nadměrného stresu.

Pokud vaše obtíže přetrvávají nebo se objevily náhle s odstupem času, je dobré jim věnovat pozornost a vyhledat odbornou pomoc. Nadměrný stres totiž může vyvolat psychické zranění (trauma). Zraňující může být jakákoli situace, která člověka „přemůže“, ochromí a vyvolá pocit bezmoci. Při traumatu je zasažen člověk jako celek.

Jak mohu sám sobě pomoci?

I v situacích, které ve vás vyvolávají pocit bezmoci, máte sami v sobě a ve svém okolí zdroje, které vám mohou odlehčit a pomoci vám situaci, vaše prožívání zvládnout.

Zásady svépomoci
Kufřík první pomoci
Pocit bezpečí – bezpečné místo

Nejste a nemusíte v tom být sami.

Trauma je součástí lidského života. Většina lidí během svého života zažije extrémní zátěž, která je doslova vytrhne z jejich dosavadního života. Trauma v souvislosti s Covid-19 postihlo mnoho lidí na celém světě.

Trauma je možné bezpečně terapeuticky ošetřit.

Traumaterapie je specifická terapeutická práce zaměřená na bezpečné ošetření traumatických zkušeností.

Zásady traumaterapeutické práce:
 • Ulevit a nepoškodit.
 • Zajistit klientovi bezpečí v rámci terapie a mimo ni.
 • Nehodnotící a respektující přístup k jedinečnosti člověka a jeho situaci.
 • Vybudovat „brzdné mechanismy“, které pomáhají mít vlastní emoce pod kontrolou a eliminují pocit    ztráty kontroly a pocit bezmoci.
 • Nejprve stabilizovat klientův život v přítomnosti, a teprve potom zpracovávat traumatické zážitky z minulosti.
 • Nacházet, podporovat a budovat vnitřní sebeúzdravné zdroje člověka.
 • Přizpůsobit terapii na konkrétního klienta.

Traumatická událost mění dosavadní život. Nemusí však znamenat jeho zkázu.
Může být začátkem cesty osobního (posttraumatického) růstu, cestou hlubokých pozitivních změn osobnosti, pohledu na život a přístupu ke vztahům.
Navzdory traumatické události a skrze ni se můžete cítit v budoucím životě obohaceni a posíleni.

                                     

V Aliviocentru poskytují služby terapeuti vzdělaní v různých formách psychoterapeutické práce s traumatem. Mohou vám v rámci ní nabídnout bezpečný prostor k hledání a posilování vašich vnitřních léčivých sil potřebných k  šetrnému zpracování traumatických zážitků a jejich integraci.

V případě zájmu o psychoterapeutickou práci s traumatem se můžete objednat zde
nebo na tel: 211 22 23 20
nebo emailem : info@aliviocentrum.cz

 

 
 
 
Kufřík 1. pomoci

Kufřík první pomoci si můžete přichystat pro situace náhlého zaplavení nezvladatelnými  pocity úzkosti, strachu, bezmoci.
Zkuste se zamyslet nad otázkou: Co v tuto chvíli potřebuji? Jak to mohu získat?
Buďte konkrétní v pojmenování vašich potřeb i v cestách jejich naplnění. Sepište si vše na papír a noste při sobě.
Váš kufřík první pomoci na zvládání náhle přicházející úzkosti muže vypadat například takto:
Číslo na kamarádku, které mohu zavolat i o půlnoci.
Kontakt na krizovou linku.
Pustit si relaxační hudbu.
Třikrát se zhluboka nadechnout.
Představit si západ slunce nad mořem.
Umýt si ruce ledovou vodou.
Přičichnout si k levandulovému oleji.
Povzbuzující citát z knížky.
Lék na uklidnění.

 
 
 
 
Pocit bezpečí - Bezpečné místo

Máte dobré bezpečné místo ve svém životě, kde vám je dobře? Místo, které vás uklidňuje?
Pokud ano, snažte se na takovém místě trávit čas.
Bezpečné místo si můžete vytvořit také pomocí vaší představivosti.
Představte si místo ve kterém se můžete cítit  dobře, bezpečně. Může to být reálné, či imaginární místo.
Představte si toto místo co nejkonkrétněji.
Představte si sami sebe na tomto místě a uvědomte si klid, který zde cítíte.
Můžete zde být sami nebo si představit, že zde máte společníky se kterými je vám dobře.
Nakonec si toto místo můžete spojit s jedním slovem, obrazem, například pláž, les, křeslo. Využívejte opakovaně této představy ke zklidnění.
 

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap