ALIVIO centrum - Psychoterapeutické skupiny

Alivio centrum

Psychoterapeutické skupiny

---------------------------------- Semináře, kurzy ----------------------------------

Kurz Traumaterapie

----------------------------------- Skupiny -------------------------------------------

Psychoterapeutická skupina
Jógová skupina
Skupina pohybové terapie
-----------------------------------------------------------------------------------------

Skupina pohybové terapie

Ve skupině pracujeme s pohybem a zaměřujeme se na vědomé prožívání těla a pohybové sebevyjádření. Vycházíme z terapeutického přístupu tanečně-pohybové terapie, která vnímá tělo, mysl a prožívání jako úzce propojené a neoddělitelné. Pravidelná skupinová setkávání, jsou určena ženám a ženským tématům. Ve skupině se zabýváme charakteristickým typem ženského pohybu, dynamikou a tvarem pohybu. 

 Ve skupině je možné si zažít pohyb a jeho silný integrační potenciál, objevovat spontaneitu, tělesnost a vědomé prožívání těla, uvolňování napětí, naslouchat svým potřebám skrze tělo a zažít tělo jako svého rádce a průvodce.

Skupina je určena pro ženy s následujícími tématy:

 • psychosomatické obtíže - potíže, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. Jsou to například: chronické bolesti (hlavy, břicha, zad, kloubů…); chronická únava; snížená a často selhávající imunita; gynekologické obtíže; kožní problémy; nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu; trávicí obtíže a další
 • navázání kontaktu se svým tělem nebo pocity dlouhodobé vyčerpanosti
 • těhotenství a mateřství
 • vztahové a rodinné problémy
 • vystavení dlouhodobému stresu (pracovním, rodinném...)
 • nejistota v komunikaci a v sociálním fungování

Kdy: vždy v úterý 18.00 – 19.30 hodin
Cena: 1500,- Kč / měsíc
                                                                                   
[podrobnosti o skupině]

Počet účastníků: 6-10                   __________________                  Přihlásit se 


Psychoterapeutická skupina

Skupina je učená pro dospělé klienty s následujícími obtížemi:
 • vztahové a rodinné problémy,
 • obtíže a nejistota v komunikaci a v sociálním fungování,
 • nezvladatelné pocity úzkosti,
 • deprese,
 • zvládání stresových situací,
 • obtížné životní události,
 • pocity bezvýchodnosti, méněcennosti či rezignovanosti.

Nabídne vám bezpečné prostředí, kde můžete své potíže sdílet s druhými, získávat ke svému chování a vystupování bezprostřední zpětné vazby. Dynamika skupinové psychoterapie Vám poskytne podporu, umožní lépe nahlédnout na sebe a své fungování v sociálních situacích, pochopit některé chybné a opakující se vzorce chování, naučit se lépe rozpoznávat a zvládat své pocity.

Skupina bude polootevřená s maximálním počtem cca 10 účastníků.  Podmínkou účasti je absolvování vstupního pohovoru, kde je zároveň možno získat další informace

Termín: každou středu od 17.30 do 19 h.
Cena: 1500 Kč / měsíčně


 

Počet účastníků: 6-8                   ___________________                Přihlásit se 


Jógová skupina

Skupina je určena pro:
 • klienty žijící v dlouhodobém stresu (pracovním, rodinném...)
 • klienty, kteří se léčí nebo zotavují po těžké nemoci (rakovina, autoimunitní onemocnění, metabolický syndrom apod.)
 • klienty trpící úzkostmi, nespavostí
 • klienty, kteří chtějí znovunavázat kontakt se svým tělem nebo se cítí dlouhodobě vyčerpaní

Při terapeutickém jógovém cvičení se jedná o jemné nenásilné cviky, protahování, dýchání a hlubokou relaxaci. Veškeré pozice jsou uzpůsobeny klientům a respektují jejich momentální možnosti. Předchozí zkušenost s jógou není třeba. Věk ani váha nejsou překážkou. Oproti klasické józe ve studiu se zaměřujeme na terapeutický přínos, respektujeme rytmus skupiny a dáváme prostor o prožitcích promluvit, pokud by si to klient přál. Skupina je malá, 7-8 osob a je vedená psychologem.

V posledních padesáti letech se jóga stala velmi populární, a tak se zkoumá její vliv na celkové zdraví člověka i z vědecké stránky. Podorobnosti o jejím přínosu v "podrobnostech o skupině".


 

 [podrobnosti o skupině]

Počet účastníků: 7-8                   _____________________                Přihlásit se


 

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap