ALIVIO centrum - Psychoterapeutické skupiny

Alivio centrum

Psychoterapeutické skupiny

---------------------------------- Semináře, kurzy ----------------------------------

Kurz Traumaterapie

------------------------------------- Skupiny ---------------------------------------

Psychoterapeutická skupina pro dospívající dívky

Psychoterapeutická skupina pro dospělé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapeutická skupina pro dospívající dívky

Pro koho je skupina určená:
Dospívající dívky ve věku 13 – 18 let s následujícími tématy:

 • obtížná životní situace
 • obtíže v navazování sociálních vztahů
 • špatné zkušenosti z předchozích kolektivů, s šikanou ve třídě
 • pocity úzkosti, méněcennosti, smutné nálady
 • hledání vlastní identity

Pro koho tato skupina určená není:
Tato forma skupinové psychoterapie není určena pro ty, kteří mají psychické problémy závažné povahy vyžadující psychiatrickou hospitalizaci nebo jsou závislí na návykových látkách

Kdy?
Setkání budou probíhat jednou týdně v úterý od 17:00 do 18.30 hod v 10ti týdenních blocích. Zahájení prvního bloku je plánováno na únor 2022.

Cena: 5 000 Kč/ 10 setkání

Registrace a informace:
Skupina je uzavřená. Počet je omezený na 6 - 10 dívek + 2 psychoterapeutky.
Před zahájením skupiny je vždy realizován individuální pohovor s každou z dívek a jejím rodičem. Tento pohovor je bezplatný, zejména za účelem posouzení vhodnosti skupinové formy pro danou dívku.
Napište prosím na: kralikova@aliviocentrum.cz nebo madler@aliviocentrum.cz

[podrobnosti o skupině]

Počet účastníků: 6-10                   ___________________                Přihlásit se 

 
 
 
Psychoterapeutická skupina
Skupina je učená pro dospělé klienty s následujícími obtížemi:
 • vztahové a rodinné problémy,
 • obtíže a nejistota v komunikaci a v sociálním fungování,
 • nezvladatelné pocity úzkosti,
 • deprese,
 • zvládání stresových situací,
 • obtížné životní události,
 • pocity bezvýchodnosti, méněcennosti či rezignovanosti.

Nabídne vám bezpečné prostředí, kde můžete své potíže sdílet s druhými, získávat ke svému chování a vystupování bezprostřední zpětné vazby. Dynamika skupinové psychoterapie Vám poskytne podporu, umožní lépe nahlédnout na sebe a své fungování v sociálních situacích, pochopit některé chybné a opakující se vzorce chování, naučit se lépe rozpoznávat a zvládat své pocity.

Skupina bude polootevřená s maximálním počtem cca 10 účastníků.  Podmínkou účasti je absolvování vstupního pohovoru, kde je zároveň možno získat další informace

Termín: každou středu od 17.30 do 19 h.
Cena: 1500 Kč / měsíčně


 

Počet účastníků: 6-8                   ___________________                Přihlásit se 

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap