ALIVIO centrum - Detail uživatele: PhDr. David Čáp Ph.D.
PhDr. David Čáp Ph.D.
psycholog
tel: 777902555     e-mail: cap@aliviocentrum.cz

Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii (výchovu a vzdělávání dětí s poruchami chování) na PedF UK v Praze a dále psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval jsem pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii (Dialog - CZGPTI, Brno). Téměř sedm let jsem pracoval s dětmi a dospívajícími s problematickým chováním a jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. Nyní se kromě psychologického poradenství věnuji podpoře studentů se zdravotním znevýhodněním na FF UK, lektoruji semináře pro pracovníky školství a sociálních služeb a přednáším na FF UK a PedF UK.

Nabízím: 

  • Individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající.
  • Párovou terapii.
  • Poradenství a práci s rodinou v případě výchovných potíží a jiných trápení dětí a dospívajících.