ALIVIO centrum - Detail uživatele: PhDr. David Čáp Ph.D.
PhDr. David Čáp Ph.D.
psycholog a psychoterapeut
tel: 777902555     e-mail: cap@aliviocentrum.cz

Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii (výchovu a vzdělávání dětí s poruchami chování) na PedF UK v Praze a dále psychologii na FF UK v Praze. Absolvoval jsem pětiletý systematický výcvik v Gestalt terapii (Dialog - CZGPTI, Brno). Téměř sedm let jsem pracoval s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. Nyní se kromě psychoterapie věnuji podpoře zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a školství, přednáším na katedře psychologie na FF UK v Praze.

Nabízím: 

  • Individuální terapii pro dospělé a dospívající,
  • Párovou terapii,
  • Poradenství a práci s rodinou v případě výchovných potíží a jiných trápení dětí a dospívajících.