ALIVIO centrum - Detail uživatele: PhDr. David Svoboda
PhDr. David Svoboda
klinický psycholog
tel: 776115399     e-mail: svoboda@aliviocentrum.cz

Jsem atestovaný klinický psycholog a psychoterapeut. Od roku 2001 pracuji jako psycholog v psychiatrické léčebně v Bohnicích, od roku 2006 tuto praxi kombinuji s privátní praxí, kde pracuji individuálně s dospělými a dospívajícími klienty. 

Kromě obvyklých témat psychologické pomoci jako je např. zvládání obtížných až krizových situací či životních období, problémy ve vztazích, osobní rozvoj atd. nabízím pomoc s:

  • dlouhotrvajícími pocity nespokojenosti v životě v souvislosti se zhoršeným sebevědomím, pocitem selhávávání, tápání v hledání smyslu života, obtížemi v seberealizaci
  • stavy po traumatické zkušenosti v životě (zneužívání apod.) u sebe nebo někoho blízkého
  • úzkostnými, depresivní a panickými stavy
  • osobnostními obtížemi, tzn. dlouhodobými obtížemi v důsledku zažitých neobvyklých či nežádoucích vzorců chování, myšlení či prožívání, které vedou k opakujícím se obtížím 
  • zvládáním psychiatrického onemocnění (schizofrenie, bipolární porucha) - podpůrná psychoterapie doplňující psychiatrickou léčbu

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK, absolvoval jsem akreditovaný psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii, dosáhl jsem atestace v klinické psychologii a funkční specializace v systematické psychoterapii. Absolvoval jsem kurz psychologické práce s traumatem a další kurzy týkající se práce s traumatem. 

V Psychiatrické léčebně Bohnice pracuji na oddělení následné péče, dříve jsem pracoval na oddělení ochranného léčení psychiatrického a protitoxikomanického a na oddělení afektivních poruch. Hlavní náplní práce je skupinová a individuální psychoterapie.

Mimo svou praxi působím jako koordinátor Psychologického a fyzioterapeutického centra Alivio, lektor kurzu Psychologická práce s traumatem a jako člen výboru Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu SLEA.