ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Tereza Hellerová PhD.
Mgr. Tereza Hellerová PhD.
klinická psycholožka a terapeutka
tel: 723066461     e-mail: hellerova@aliviocentrum.cz

Jsem klinická psycholožka, terapeutické práci s klienty se věnuji od roku 2007. Ve své praxi nabízím pomoc zejména v následujících oblastech:

  • vztahové obtíže, nedorozumění v páru, překonávání krize
  • komunikace v rodině
  • smutek, úzkosti, deprese, závislosti
  • podpora dětem a dospívajícím ve složitých životních situacích (rozvod rodičů, krize dospívání, problémy ve škole, obtíže v komunikaci s vrstevníky)

Vzdělání a praxe:

Vystudovala jsem psychologii a kulturologii na FF UK. Ve své dizertační práci jsem se věnovala tématu přechodu do dospělosti. Absolvovala jsem systemicky orientovaný psychoterapeutický výcvik „Umění pomáhat“. 

Svou praxi jsem zahájila na telefonické krizové lince pro děti „Linka Bezpečí“, kde jsem pracovala v letech 2002 - 2007. Od roku 2008 pracuji v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde se věnuji diagnostické i terapeutické práci, poskytuji individuální psychoterapii, vedu terapeutické skupiny a pracuji s rodinami nemocných. V roce 2014 jsem dokončila specializační přípravu v klinické psychologii a složila atestační zkoušku. Od roku 2012 pracuji současně v centru Alivio, kde se věnuji především individuální, párové a rodinné psychoterapii.