ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Aneta Pohlová
Mgr. Aneta Pohlová
Psycholog pro děti(8+), dospívající
tel: 702 171 550     e-mail: pohlova@aliviocentrum.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pedf UK. Pracuji s dětmi od 8 let, dospívajícími i dospělými. Aktuálně jsem v předatestační přípravě jako psycholog ve zdravotnictví. 

Absolvovala jsem Psychoterapeutický výcvik SUR v Integrativní psychoterapii , roční kurz Traumaterapie, Kvalifikační kurz v Kompletní krizové intervenci. Mezi další mé kurzy patří Akreditovaný vzdělávací program Sebevražda a sebevražedné jednání klienta,  kurzy Sebepoškozování u dospívajících a Ztráta blízké osoby. 

Od roku 2016 - 2018 jsem pracovala ve škole jako školní psycholog a speciální pedagog. Od roku 2018 - 2021 jsem pracovala v Dětském krizovém centru a věnovala se dětem i dospívajícím, kteří byli traumatizovaní, ohrožení prostředím či jiným způsobem znevýhodněnI. Od roku 2021 působím v soukromé praxi a v ordinaci klinické psychologie na Jiřího z Poděbrad a od roku 2022 v Alivio Centrum.

Nabízím individuální psychoterapii pro děti, dospívající a dospělé v oblasti:

  • depresivní, úzkostné a fobické stavy 
  • sebepoškozování
  • sebevražedné tendence a chování 
  • disharmonický vývoj osobnosti 
  • traumatické události a zvládání zátěžových situací 
  • ztráta blízké osoby 
  • náročné životní situace
  • výchovná a školní problematika 
  • vztahové problémy