ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Veronika Lechovská (Mišáková)
Mgr. Veronika Lechovská (Mišáková)
psycholog
tel: 737508786     e-mail: lechovska@aliviocentrum.cz

Poskytuji individuální psychoterapii a poradenství pro dospělé. Zaměřuji se na pomoc zejména v těchto oblastech:

  •  zvládání náročných životních situací a osobních krizí (trauma, ztráta blízké osoby, ztráta životních jistot, náročné změny, obavy z budoucnosti..)
  •  pocity nespokojenosti s vlastním životem, nedostatek sebedůvěry, ztráta životního smyslu a motivace
  • problematika deprese, úzkosti, stresu
  • obtíže v komunikaci, vztahové a rodinné konflikty
  • psychické obtíže související se stářím (životní bilancování, pocity osamocení a nepochopení, mezigenerační konflikty, tíha ztráty blízkého člověka...), poradenství v oblasti kognitivního tréninku (mozkový jogging, trénování paměti)

Vzdělání a praxe:

Psychologii jsem absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V následujícím roce jsem dokončila sebezkušenostní a teoretickou část pětiletého akreditovaného výcviku v psychoanalytické psychoterapii (IAPSA). Z tohoto základu vycházím i při práci s klienty, kde vedle klasické psychodynamicky a psychoanalyticky orientované psychoterapie se při společné práci s klienty opíráme také o výklad snů, volné asociace či imaginativní techniky.

Již během pregraduálního vzdělávání jsem prošla několika odbornými kurzy (Krizová intervence, Psychologie první pomoci, Psycholog ve zdravotnictví aj.) a stážemi (například neuropsychologické odd. nemocnice Na Homolce, TH klinika v Praze, dětská klinika FN v Olomouci, psychiatrická klinika FN Brno...). Tři roky jsem pracovala jako psycholog v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem prošla postupně oddělením psychoterapie pro seniory a odd. pro pacienty s duální diágnózou, rok a půl jsem působila na akutním příjmovém odd. pro ženy, kde jsem se pracovala hlavně psychodiagnosticky, poskytovala krizovou intervenci a psychoedukaci pacientům (a jejich blízkým) zasažených psychotickým onemocněním a nakonec zakotvila na oddělení psychoterapeutickém, kde jsem se již věnovala převážně skupinové i individuální psychoterapii. Aktuálně pracuji v Denním psychoterapeutickém sanatoriu "Ondřejov" v Praze, kde se v rámci různých programů či individuálně věnuji převážně pacientům s psychotickým onemocněním. 

Carl Gustav Jung kdysi prohlásil, že být člověkem znamená "být na cestě". Každý z nás musíme v životě hledat svoji "cestu", vyhýbat se jiným cestám, občas se ocitáme na křižovatkách a musíme se rozhodovat, kudy dál. Pro nás lidi je často typické, že na své cestě můžeme i uváznout a pak bojujeme s pocitem, že svůj život promeškáváme. Psychoterapie nabízí možnost, jak se znovu dát do pohybu a za pomoci "průvodce" nabrat opět ten správný směr.