ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Michael Kostka
Mgr. Michael Kostka
Psycholog, supervizor
tel: 739 009 590     e-mail: kostka@aliviocentrum.cz

V roce 2003 jsem absolvoval v oboru psychologie na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy. Od 2009 odborná způsobilost v oboru adiktologie.

2003-2010 jsem pracoval jako psycholog a terapeut v terapeutické komunitě Magdaléna – léčba  drogových závislostí.

Od r. 2010 pracuji v PN Bohnice. Posledních několik let je mým kmenovým pracovištěm Centrum Krizové Intervence.

Spolupracuji též jako externí lektor vzdělávacích firem, specializujících se na trénink komunikace, týmové spolupráce, assessment a osobnostní rozvoj.

Absolvoval jsem skupinový dynamicky orientovaný výcvik SUR, výcvik v Integrativní supervizi (institut ČIS), dále řadu dílčích
psychoterapeutických workshopů.

Věnuji se psychodiagnostice, individuální i skupinové psychoterapii.

V ambulantní péči jsou mými klienty především lidé v náročných životních situacích (rozchody, ztráty, sociální izolovanost, nejistota apod.), v péči lůžkové mám zkušenosti především v oblastech závislostí, psychóz a poruch osobnosti.