ALIVIO centrum - Detail uživatele: PhDr. Eva Tošnerová
PhDr. Eva Tošnerová
klinická psycholožka
tel: 603323123     e-mail: tosnerova@aliviocentrum.cz
Jsem atestovaný klinický psycholog s psychoterapeutickým vzděláním, jako psycholog pracuji od roku 2003. 
       Věnuji se poradenské a psychoterapeutické práci v oblasti partnerských a manželských vztahů, nevěry. Zaměřuji se na citové a osobnostní potíže dospělých (obtíže v komunikaci, pocity osobního selhání, úzkosti, depresivní rozlady, psychosomatické komplikace) a závislosti. 
       Od roku 2005 se věnuji individuálním klientům ve své praxi – individuální a párová psychoterapie. Dlouhodobě spolupracuji s Psychosomatickou klinikou Eset (vedení skupinové psychoterapie). Jsem lektorkou psychoterapeutických výcviků při vysoké škole PVŠPS. Další zkušenosti mám z oblastí léčby závislostí (Psychiatrická léčebna Bohnice - závislosti) a dětské  psychologie (FN Motol - dětská neurologie). 
      Mám ukončené psychoterapeutické vzdělání v oblasti daseinsanalýzy (sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize). V roce 2008 jsem získala funkční specializaci v systematické psychoterapii, následně pak Registraci ministerstva zdravotnicví v oboru psychologie. V roce 2005 jsem atestovala v oboru klinická psychologie. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii (Filosofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc).