ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Klára Veselská
Mgr. Klára Veselská
psycholog
tel: 603 359 216     e-mail: veselska@aliviocentrum.cz

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jako psycholog pracuji od r.2002. V r.2006 jsem získala atestaci v oboru klinická psychologie, v r.2010 funkční specializaci v systematické psychoterapii, následně v r.2011 jsem atestovala v oboru dětská klinická psychologie.

Mám kurz v traumaterapii a výcvik v nedirektivní terapii hrou PCA. Nabízím metodu Archipelago, která strukturovaným a kreativním způsobem pomáhá dětem vyrovnat se s rozvodovou/rozchodovou situací rodičů (potřebný je souhlas obou rodičů).

V oblasti dětské psychologie poskytuji poradenství v náročných rodinných situacích, při výchovných obtížích, při zpracování traumatu, při úzkostech, depresích a psychosomatických obtížích, a rovněž při vývojových obtížích spojených s dospíváním. Věnuji se také péči o děti s různými hendikepy.

Dospělým kllientům nabízím individuální pordenství v náročných životních situacích, při obtížích v partnerských vztazích, obtížích spojených s úzkostmi, depresemi.