ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Andrea Sakalová
Mgr. Andrea Sakalová
psycholog
tel: 737 729 413     e-mail: sakalova@aliviocentrum.cz

Jsem psycholožka, terapeutické práci se věnuji od roku 2008.

Nabízím psychologickou péči klientům s následujícími obtížemi:
  • Nízké sebevědomí, komunikační a vztahové obtíže – rodinné, partnerské.
  • Ztráta smyslu života, vyhoření, deprese.
  • Úzkostné stavy, panické ataky.
  • Psychosomatické obtíže.
  • Traumatické zkušenosti, zvládání náročných životních situací.
Dále poskytuji individuální sebezkušenost frekventantům psychoterapeutického výcviku SLEA.

Vzdělání a praxe:

V roce 2005 jsem ukončila studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze.Mám ukončené psychoterapeutické vzdělání v komplexním akreditovaném programu v existenciální analýze a logoterapii SLEA.

Absolvovala jsem výcvik v traumaterapii pod vedením PhDr. Jany Božukové.

Od roku 2008 pracuji jako psycholožka na Oddělení klinické psychologie Oblastní nemocnice Kladno.

Od roku 2011 provozuji soukromou psychologickou praxi v Aliviocentru v Praze.

Mimo svou praxi působím od roku 2014 jako členka výboru SLEA.