ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Andrea Sakalová
Mgr. Andrea Sakalová
klinický psycholog
tel: 737 729 413     e-mail: sakalova@aliviocentrum.cz

Jsem klinická psycholožka, terapeutické práci se věnuji od roku 2008.

Nabízím psychologickou péči klientům s následujícími obtížemi:

  • Nízké sebevědomí, komunikační a vztahové obtíže – rodinné, partnerské.
  • Ztráta smyslu života, vyhoření, deprese.
  • Úzkostné stavy, panické ataky.
  • Psychosomatické obtíže.
  • Traumatické zkušenosti, zvládání náročných životních situací.

Dále poskytuji individuální sebezkušenost frekventantům psychoterapeutického výcviku SLEA.

Vzdělání a praxe:

V roce 2005 jsem ukončila studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze. Mám atestaci z klinické psychologie a psychoterapie včetně ukončeného psychoterapeutického vzdělání v komplexním akreditovaném programu v existenciální analýze a logoterapii SLEA.

Absolvovala jsem kurz v traumaterapii pod vedením PhDr. Jany Božukové.

V letech 2008 až 2021 jsem pracovala jako psycholožka Oblastní nemocnice Kladno.

Od roku 2021 jsem zaměstnaná v Nemocnici Na Homolce v Praze jako klinický psycholog.

Od roku 2011 provozuji soukromou psychologickou praxi v Aliviocentru v Praze.

Od roku 2018 pracuji jako koterapeut výcviku SLEA.