ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Andrea Sakalová
Mgr. Andrea Sakalová
klinický psycholog
tel: 737 729 413     e-mail: sakalova@aliviocentrum.cz

Jsem klinická psycholožka, terapeutické práci se věnuji od roku 2008.

Nabízím psychologickou péči klientům s následujícími obtížemi:

  • Nízké sebevědomí, komunikační a vztahové obtíže – rodinné, partnerské.
  • Ztráta smyslu života, vyhoření, deprese.
  • Úzkostné stavy, panické ataky.
  • Psychosomatické obtíže.
  • Traumatické zkušenosti, zvládání náročných životních situací.

Dále poskytuji individuální sebezkušenost frekventantům psychoterapeutického výcviku SLEA.

Vzdělání a praxe:

V roce 2005 jsem ukončila studium jednooborové psychologie na FFUK v Praze. Mám atestaci z klinické psychologie a psychoterapie včetně ukončeného psychoterapeutického vzdělání v komplexním akreditovaném programu v existenciální analýze a logoterapii SLEA.

Absolvovala jsem kurz v traumaterapii pod vedením PhDr. Jany Božukové.

V letech 2008 až 2021 jsem pracovala jako psycholožka Oblastní nemocnice Kladno.

Od roku 2021 do 2022 jsem byla zaměstnaná jako klinický psycholog Nemocnice Na Homolce. 

Od roku 2011 provozuji soukromou psychologickou praxi v Aliviocentru a od r. 2022 též v Rumunské ul., Praha 2.

Od roku 2018 pracuji jako lektor junior komplexního psychoterapeutického vzdělávání SLEA.