ALIVIO centrum - Detail uživatele: PhDr. Mgr. Lukáš Man
PhDr. Mgr. Lukáš Man
klinický psycholog a psychoterapeut
tel: 770 623 916     e-mail: man@aliviocentrum.cz

Věnuji se individuální a skupinové psychoterapii, kde se s klienty zabýváme tématy týkající se mezilidských vztahů, seberozvoje, kvality života, syndromu vyhoření, negativních emocí, úzkostí, nízkého sebevědomí, sebekontroly, profesního života ... a vlastně života vůbec.

Na hlavní pracovní poměr pracuji jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice, několik let jsem sloužil také na Centru Krizové Intervence (CKI). Malým úvazkem pracuji také v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Krátkou dobu jsem žil v USA, Kanadě a Austrálii, což mě ovlivnilo v rozličných pohledech na svět kolem nás.

https://www.lukasman.cz/

Vzdělání a praxe

Vystudoval jsem marketing a reklamu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Posléze jsem se rozhodl pokračovat ve vzdělávání se a vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2015).

Jsem absolventem psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze (SLEA, 2021). V roce 2021 jsem atestoval v oboru Klinická psychologie (IPVZ), v roce 2022 v oboru Psychoterapie (IPVZ).

Absolvoval jsem výcviky v Traumaterapii (2021), Psychoterapeutické intervenci u psychóz (2022), Hypnóze (2016), Krizové intervenci (2015) či Práci s tělem (2017). Dále kurzy WAIS-III (Wechslerova inteligenční škála, 2020) nebo TAT (Tématicko apercepční test, 2015).