ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Zuzana Valášková
Mgr. Zuzana Valášková
Fyzioterapeut
tel: 606 592 217     e-mail: valaskova@aliviocentrum.cz

Dosažené vzdělání: vysokoškolské, absolutorium v r. 1999 obor diplomovaný fyzioterapeut promoce v r. 2003 obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK.

Pracovala jsem ve FN Motol na dětské rehabilitaci. Spolupracovala jsem s Centrem Paraple, kde jsem se jako asistent zúčastnila mnoha rehabilitačně rekondičních kurzů pro pacienty po úrazech páteře a míchy. Pracovala jsem také v agentuře domácí péče.