ALIVIO centrum - Detail uživatele: Bc. Marie Jirků DiS.
Bc. Marie Jirků DiS.
psychologický poradce
tel: 732474129     e-mail: jirku@aliviocentrum.cz

Život může každému z nás připravit situace, se kterými jsme nepočítali, které nás zaskočily, se kterými si nevíme rady. Kdy nerozumíme tomu, proč se nám nedaří dobře, ať už ve vztazích v rodině nebo v práci, kdy se cítíme sami a odcizení. Přestáváme rozumět sobě i nejbližšímu okolí a nevěříme, že nám život může přinést něco dobrého a smysluplného.

Někdo nám velmi ublížil nebo ubližuje a my to nemůžeme nikomu říct nebo se k tomu nějak postavit.

Prožíváme úzkost, strach, beznaděj, paniku a nebo naopak nemusíme cítit vůbec nic.  

Každý z nás se za svůj život v některé z těchto situací ocitne a pak je dobré na ni nebýt sám.

Pracuji jako psychologický poradce a arteterapeut. Studovala jsem Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce a na VOŠ Jabok, obor sociální pedagogika a teologie.

V letech 2008 - 2012 jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii a dvouletý kurz arteterapie akreditovaný Českou arteterapeutickou asociací ČAA, které jsem také členem. Absolvovala jsem též vzdělání v psychoterapeutické práci s traumatem pod vedením PhDr. Jany Božukové.

Pracovala jsem s lidmi s postižením v Domově svaté rodiny,s lidmi bez domova a drogově závislými pod Červeným křížem. Od roku 2005 jsem zaměstnaná v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako terapeut, kde jsem mimo jiné vedla psychoterapeutické a arteterapeutické skupiny. Odtud jsem v roce 2009 odešla na mateřskou dovolenou a v současnosti jsem matkou tří dětí. Od roku 2013 jsem součástí týmu Alivia kde se věnuji individuálnímu, párovému a skupinovému poradenství.