ALIVIO centrum - Detail uživatele: Mgr. Ľuba Brožek
Mgr. Ľuba Brožek
Klin. psycholožka, psychoterapeutka
tel: 608064015     e-mail: brozek@aliviocentrum.cz

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka, nabízím své služby dospělé klientele, a to v češtině, slovenštině nebo v angličtině.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, složila atestační zkoušku z klinické psychologie i z psychoterapie. Mám ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA Praha), akreditovaný pro práci ve zdravotnictví. Dále jsem absolvovala kurz traumaterapie pod vedením PhDr. Jany Božukové, seminář psychoterapeutické práce s tělem s Markusem Angermayrem a během specializační přípravy různé psychodiagnostické kurzy.

Pracovní zkušenosti jsem čerpala v Psychiatrické nemocnici Bohnice (2010-11), ve Vojenském rehabilitačním ústavu ve Slapech nad Vltavou (2011-15), na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze (2012-13). Od roku 2014 pracuji na Rehabilitační klinice Malvazinky, z toho od r. 2019 jako školitelka v rámci specializační přípravy v klinické psychologii.

Jsem členkou výboru Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s.

Ráda Vám poskytnu psychoterapeutický či poradenský rozhovor v bezpečném rámci. Obracet se na mne můžete m.j. v těchto případech:

- trápí Vás pocity smutku, strachu, úzkosti, prázdna, osamělosti

- hledáte pro sebe podporu při somatických potížích

- v blízkých vztazích (partnerských, rodinných, …) zažíváte potíže

- vyrovnáváte se se ztrátou blízké osoby

- procházíte náročnou životní situací

- vyrovnáváte se s traumatickou zkušeností

Dále nabízím individuální sebezkušenost frekventantům psychoterapeutických výcviků SLEA.

Provádím rovněž klinicko-psychologická vyšetření, a to v závislosti od konkrétní zakázky, kterou předem zkonzultujeme telefonicky.