ALIVIO centrum - Psychoterapie

Alivio centrum

Psychoterapie

Nabízíme komplexní psychoterapeutickou a poradenskou péči v těchto situacích: 

  • prožíváte obtížné či nepříjemné období změn nebo je máte za sebou a necítíte se dobře.
  • trpíte nějakou formou psychické nepohody (deprese, úzkosti, tělesné obtíže ovlivňované vaší psychikou, nepříjemné myšlenky, které se stále vrací , děje se s vám něco, čemu nerozumíte...)
  • dlouhodobě se vám v životě v něčem nedaří (v oblasti partnerství a rodinných vztahů, cítíte se osamělí, seberealizace v práci či volném čase, sebevědomí, nalezení smyslu života...)
  • prožili jste traumatickou zkušenost zneužití, týrání, znásilnění či jiného hrubého násilí, bylijste svědky podobné situace, zážitky se vám vrací ve snech nebo se stala někomu z vašich blízkých
  • léčíte se s psychickými poruchami na psychiatrii a potřebujete farmakologickou léčbu kombinovat s psychoterapií

Formy psychoterapie:

  • individuální 
  • párová a rodinná
  • skupinová

Psychoterapeutická skupina

Skupinovou psychoterapii zaměřujeme na práci s  nejistotou, úzkostí  a obavami v životě, na potíže ve vztahu k sobě samému i ostatním lidem. Dalším cílem práce skupiny je usnadnění vyrovnávání se s těžkými zážitky, náročnými životními situacemi či pomoci s  dlouhodobými obtížemi v seberealizaci.

 

 

 

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap