ALIVIO centrum

Alivio centrum

Jak děti dobře provést touto situací


Informujte je
 • Nejprve si v sobě ujasněte, jak sami tuto situaci vnímáte. Váš klid přináší dítěti pocit bezpečí.
 • Najděte si klidný prostor a odpovídejte dětem na jejich otázky a nejasnosti, buďte otevření jejich zvídavosti.
 • Množství informací, které dětem sdělujete, můžete řídit podle jejich otázek. Děti se ptají na to, co je zajímá a zejména menší děti se naopak neptají na to, na co ještě nejsou připravené.
 • Ve svých odpovědích buďte otevření a pravdiví, přiměřeně věku dítěte.
 • Nebojte se připustit, že také všechno nevíte.
 • Ujistěte děti, že lékaři, zdravotníci a další odborníci, kteří tuto nemoc zkoumají, dělají vše pro to, aby lidem pomohli. Radí nám, jak se chránit a nastavili pro nás všechna ta doporučení. Tato situace nebude trvat navždy, až přijde správný čas, tato doporučení se zase postupně zmírní.
 • Ujistěte děti, že většina lidí má mírný průběh nemoci a většina lidí se také uzdraví.

Naslouchejte jejich emocím 
 • Buďte trpěliví, emoce dětí nezlehčujte, nepoužívejte obecné výrazy jako „všichni to musíme vydržet“, „toho ty se nemusíš bát“, „jsou horší věci na světě“...
 • Vyslechněte pocity svého dítěte, vnímejte jeho obavy a potřeby a ujistěte ho, že všechny emoce, které cítí, jsou normální reakcí na tuto mimořádnou situaci. Ať už je to strach (z nemoci, o zdraví, z nároků výuky po návratu do školy…), podrážděnost nebo smutek (že nevidí kamarády, chybí mu kroužky, prarodiče, nemá svobodu pohybu…)

Podporujte je v aktivitách, které přinášejí pocit bezpečí
 • Myslete na to, že menší děti nemají abstraktní myšlení a je pro ně těžké si virus představit. Zpravidla se více bojíme toho, co neznáme. Můžete tedy využít svojí kreativitu a nabídnout dítěti, že si virus společně nakreslíte, vymodelujete, pojmenujete. Přitom si opět můžete připomenout, jak proti němu může každý bojovat – tím, že dodržuje doporučená pravidla.
 • K vyrovnávání se s novou situaci je pro děti přirozené využít hru. Proto se nebojte ke ztvárnění toho, co se děje, využít figurky (policisty, lékaře, hasiče...), plyšáky nebo si zahrajte divadlo.
 • Můžete vést děti také k tomu, že mohou pomoct i někomu jinému (např. zavolat prarodičům, nakreslit jim obrázek...).
Nastavte si a udržujte režim dne
 • Je důležité nastavit si v rodině denní režim, který vás udrží v přiměřené míře aktivity a podpoří psychickou stabilizaci.
 • Pro děti je režim důležitý, protože přináší pocit bezpečí. Pomáhá jim vyrovnat se se strachem a stresem a ujistit se, že jsou stále věci, které se nemění navzdory tomu, že život rodiny se změnil.
 • V režimu dne je důležité nastavit rytmus spánku, je dobré stanovit si čas na povinnosti a čas na odpočinek, na pravidelná jídla během dne.
 • Nezapomínejte na společné aktivity: zahrajte si s dětmi nějaké hry, podívejte se společně na film, zatančete si, jděte spolu na procházku, zacvičte si... Dělejte s respektem k aktuálním nařízením cokoli, co vám přinese společně sdílenou radost.
 • V každé rodině se musí režim postupně vylaďovat, každý z nás je jiný. Ne vždy se věci vydaří podle plánu - nenechte se odradit a ráno to zkuste znova.
Nezapomeňte pečovat sami o sebe
 • Tato situace spojená se změnou fungování celé společnosti a celé rodiny, klade na rodiče velké nároky, a proto myslete také na svoje potřeby. Dopřejte si v rámci možností odpočinek. Vnímejte, co vám přináší do života drobné radosti a dopřejte si je. V těchto okamžicích je velký zdroj naší síly, která nám pomůže celou situaci zvládnout.
 • Nebuďte na sebe přísní, věci nemusí být dokonalé - ani domácí povinností, ani školní povinnosti vašich dětí... Mějte přiměřené nároky na sebe i na druhé. Máte právo na dobrý čas strávený s dětmi, s rodinou, sami se sebou.
 • Je přirozené, že každý někdy potřebuje podporu. Proto vám nabízíme možnost kontaktovat naše dětské psychology v rámci poradenské konzultace pro rodiče.

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap