ALIVIO centrum

Alivio centrum

CO JE TO NEPLODNOST?

PhDr. Markéta Rokytová

O neplodnosti hovoříme tehdy, pokud se po roce nechráněného pohlavního styku nepodaří ženě otěhotnět. A to i v případě, že ani u jednoho z partnerů není objeven žádný konkrétní důvod neplodnosti.

V současné době se nedobrovolná bezdětnost týká přibližně 15% párů. Příčina bývá z 35% u muže, z 35% u ženy, z 25% jde o kombinaci faktorů obou partnerů (např. alergie ženy na partnerovo sperma – tedy oba jsou plodní, ale spolu se jim těhotenství nedaří) a z 5% zůstává příčina neodhalena.

Nejčastějšími důvody neplodnosti je snižující se kvalita oocytů (vajíček) i spermií. Příčinou klesající plodnosti populace jsou často civilizační faktory a v současné době i snaha o početí až ve vysokém věku. I to však lze započítat mezi civilizační faktory.

Klesající kvalitu spermií dokládají i normy Světové zdravotnické organizace. V průběhu 12 let klesl počet spermií v normálním spermiogramu na třetinu: V roce 1987 bylo normou 60 mil. spermií/ml, v roce 1992 to již bylo 40 mil.spermií/ml a v roce 1999 jen 20 mil.spermií/ml.

Kvůli klesající plodnosti samozřejmě stoupá počet dětí narozených díky technikám asistované reprodukce, statistiky hovoří o 3% dětí narozených díky IVF (in vitro fertilizaci – oplodnění ve zkumavce). 

Lékařská věda nabízí téměř zázraky, ale hodně se zapomíná na to, že bezdětnost je pro partnery velkým psychickým stresem. Proto je vhodné, když se partneři nebojí vyhledat psychologa, který jim pomůže úděl neplodnosti unést.

[Zpět]

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap