ALIVIO centrum - Psychoterapie

Alivio centrum

Psychoterapie

Kdy Vám může psychoterapie pomoci

 • Potřebujete lépe porozumět sobě a tomu, co se s vámi děje
 • Máte konflikty s druhými lidmi, nerozumíte si se svým partnerem, máte problémy v manželství nebo v rodině.
 • Vy nebo někdo z vašich blízkých je v životní krizi nebo v obtížné situaci s níž si nevíte rady
 • Přicházejí pocity úzkosti, nejistoty, nedůvěry v sebe sama,máte strach ze selhání v zaměstnání, máte problémy s pamětí a soustředěním.
 • Trpíte dlouhodobě špatnou náladou, výčitkami, nespavostí, strachem z budoucnosti a nechutenstvím.
 • Máte pocit životního neuspokojení, hledáte a nenacházíte smysl života, vlastní identitu.
 • Máte vy sám nebo někdo z vašich blízkých obtíže s alkoholem nebo jinými drogami
 • Máte obtíže s přejídáním nebo hubnutím.
 • Prožili jste traumatickou zkušenost zneužití, týrání, znásilnění či jiného hrubého násilí, bylijste svědky podobné situace, zážitky se vám vrací ve snech nebo se stala někomu z vašich blízkých. 
 • Objevily se problémy ve vašem sexuálním životě.
 • Léčíte se vy nebo někdo z vašich blízkých s duševním onemocněním na psychiatrii a hledáte psychoterapeutickou podporu či konzultaci v problematice nemoci.
 • Vy sám nebo někdo z vašich blízkých je vážně tělesně nemocen či v ohrožení života.
 • Vaše dítě má problémy s prospěchem, chováním, hubne nebo se přejídá.
 • Máte problém s rodiči. Nerozumíte si s nimi, nedokážete se domluvit, potřebujete se osamostatnit.

Jméno:  Heslo: 
Zapamatovat: 
sitemap xml sitemap